Arnhem in Cijfers

Arnhem in Cijfers is een online statistisch zakboek. Het bevat allerlei cijfers over de gemeente Arnhem op stads-, wijk-, of buurtniveau. U kunt hieronder het thema kiezen waarover u iets wilt weten. De belangrijkste onderwerpen per thema worden getoond in kaart of grafiek. Wilt u meer informatie, klik dan op een kaart of grafiek om Arnhem in Cijfers te openen. U kunt vervolgens zelf een selectie van onderwerpen, perioden, gebieden en presentatievormen maken. Naast de Arnhemse cijfers vindt u onder stedenvergelijking cijfers over 30 grote steden en 10 regiogemeenten. Voor een korte uitleg klikt u op handleiding. Voor vragen mailt u naar Statistiek@Arnhem.nl.